Laatste nieuws

Wie doet mee?

Samen de kloostertuin ’t Bath vormgeven. Bijeenkomst “van Maas tot De Bath” dinsdag 14 januari 2020, 19.30 uur, Terpkerk Urmond De gemeente Stein heeft de Urmondse Monumenten Stichting (UMS) en de Stichting Vrijheid Urmond (SVU) de mogelijkheid gegeven om een op een visie gebaseerd ontwerp-inrichtingsplan voor het gebied te ontwikkelen. De Bath is een gebied…

Lees meer

Archeoroute Urmond

Urmond gaat deel uitmaken van een route die langs archeologische vindplaatsen door heel Limburg leidt, De archeologische resten in deze Archeoroute Limburg liggen veelal verborgen onder onze voeten en worden gemarkeerd met een 2,2 meter hoge stalen speer. De speer in Urmond wordt geplaatst bij de vroegere havenkademuur.

Lees meer
Urmond in de tweede wereldoorlog

Urmond in de Tweede Wereldoorlog

Woensdag 18 september 2019 vond onder grote belangstelling ons jaarlijks SYMPOSIUM plaats, dit keer gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Op die dag was het exact 75 jaar geleden dat Urmond werd bevrijd van de Duitse bezetting. Tijdens het symposium werd onder meer de publicatie “Urmond in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd”. De publicatie is verkrijgbaar via…

Lees meer
maas-tot-de-bath

Gebiedsvisie Van Maas tot De Bath

Doel van de visie is het zichtbaar maken van de oude cultuurhistorische elementen in het gebied tussen de Maas en De Bath (met in het bijzonder de vroegere Urmondse Maashaven e.o.) en verder de revitalisatie van het Maaslandschap. Op verzoek van Vrijheid Urmond en de Urmondse Monumenten Stichting is door RUUM_Te Architecten en landschapsarchitect Casper…

Lees meer
vrijwilliger worden Urmond

Vrijwilliger worden bij vrijheid Urmond?

Wil je vrijwilliger worden bij Vrijheid Urmond? Dat kan. Meld je aan via info@vrijheidurmond.nl of maak het kenbaar aan één van de bestuursleden. Je kunt werkzaam zijn binnen het bestuur of meewerken aan projecten zoals de invulling van de gebiedsvisie Van Maas tot De Bath, het nabouwen van een oude Maasboot of het samenstellen van…

Lees meer
HISTORISCH FESTIVAL VRIJHEID URMOND

Historisch festival vrijheid Urmond

Zondag 16 juni 2019 vond het Historisch Havenfestival Vrijheid Urmond plaats. De opening geschiedde met medewerking van de Stadssjötterie Sint Leendert en de Fanfare Sint Martinus. De toneelgroep Vrijheid Urmond voerde een wagenspel op. Verder waren er optredens van de Drumband Sint Martinus en vaandelzwaaiers. Scouting installeerde een “abseilbahn” De “ambachtengroep vroeger” toonde allerlei kleine…

Lees meer