Laatste nieuws

Urmond in de tweede wereldoorlog

Urmond in de Tweede Wereldoorlog

Woensdag 18 september 2019 vond onder grote belangstelling ons jaarlijks SYMPOSIUM plaats, dit keer gewijd aan de Tweede Wereldoorlog. Op die dag was het exact 75 jaar geleden dat Urmond werd bevrijd van de Duitse bezetting. Tijdens het symposium werd onder meer de publicatie “Urmond in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd”.

De publicatie is verkrijgbaar via info@vrijheidurmond.nl of telefoon 0621400012. Dat geldt ook voor eerdere verschenen publicaties.

Lees meer
maas-tot-de-bath

Gebiedsvisie Van Maas tot De Bath

Doel van de visie is het zichtbaar maken van de oude cultuurhistorische elementen in het gebied tussen de Maas en De Bath (met in het bijzonder de vroegere Urmondse Maashaven e.o.) en verder de revitalisatie van het Maaslandschap. Op verzoek van Vrijheid Urmond en de Urmondse Monumenten Stichting is door RUUM_Te Architecten en landschapsarchitect Casper Slijpen een visie en landschappelijk ontwerp opgesteld. Met diverse partijen word gesproken over de mogelijkheden tot realisatie voor de korte en lange termijn. Zie ook Maas/Bath op deze site

Lees meer
vrijwilliger worden Urmond

Vrijwilliger worden bij vrijheid Urmond?

Wil je vrijwilliger worden bij Vrijheid Urmond? Dat kan. Meld je aan via info@vrijheidurmond.nl of maak het kenbaar aan één van de bestuursleden. Je kunt werkzaam zijn binnen het bestuur of meewerken aan projecten zoals de invulling van de gebiedsvisie Van Maas tot De Bath, het nabouwen van een oude Maasboot of het samenstellen van publicaties over het verleden van Urmond.

Lees meer
HISTORISCH FESTIVAL VRIJHEID URMOND

Historisch festival vrijheid Urmond

Zondag 16 juni 2019 vond het Historisch Havenfestival Vrijheid Urmond plaats. De opening geschiedde met medewerking van de Stadssjötterie Sint Leendert en de Fanfare Sint Martinus. De toneelgroep Vrijheid Urmond voerde een wagenspel op. Verder waren er optredens van de Drumband Sint Martinus en vaandelzwaaiers. Scouting installeerde een “abseilbahn” De

“ambachtengroep vroeger” toonde allerlei kleine maritieme ambachten. Het orkest de Steierische Harmonica Freunde verzorgde een aantal optredens.

Lees meer

Opening Maasveertrap

Op initiatief van Vrijheid Urmond werd de aloude veertrap aan de Maas een paar jaar geleden – voorafgaand aan werkzaamheden aan de Grensmaas – met behulp van vrijwilligers onder metersdik maasslib uitgegraven. Bij gelegenheid van het historisch festival Vrijheid Urmond op zondag 16 juni 2019 werd de veertrap weer in gebruik genomen. De trap is op een nieuwe plek maar wel in de zichtlijn tussen oude plek en het oude Urmondse veerhuis gelegd.

Lees meer