Welkom op onze vernieuwde website

Deze website past zich aan aan het scherm waarmee een bezoeker de website bekijkt. Of dit nu een desktop monitor is, een tablet, of een smartphone. Er is slechts één website, waarvan de layout zich aanpast aan de resolutie van het beeldscherm.

Met het toenemend aantal smartphones en tablets is het wat ons betreft geen overweging om voor een responsive website te kiezen maar een must.

Laatste nieuws

UITNODIGING SYMPOSIUM

 

 

De Stichting Vrijheid Urmond nodigt u gaarne uit voor alweer ons vierde Symposium

Het verdwenen stukje Oud-Urmond

Vrijdag 12 oktober 2018, 19.30 uur, Protestantse Kerk Urmond

Het in de periode na 1950 verdwenen en bij de Maas gelegen stukje Oud-Urmond staat hierbij centraal. In die periode werden veel van de voor het vroegere welvarende Guliks maashavenplaatsje Urmond kenmerkende woningen en gebouwen in de Kloosterstraat, Urmonder Maasstraat en op De Bath vanwege de regelmatig terugkerende wateroverlast afgebroken. De Staatsmijn Maurits bracht in de 20e eeuw welvaart, maar zorgde tegelijkertijd door de ondergrondse steenkoolontginning voor een fikse bodemverzakking in Oud-Urmond, die overstromingen door de Maas tot gevolg hadden. De combinatie bodemverzakking en steeds terugkerende overstromingen maakte de afbraak van woningen bezien in die tijd, uiteindelijk onvermijdelijk. Zodoende verdween een belangrijk aan de vroegere haven gelegen historisch deel van Oud-Urmond en kreeg het een ander aanzien.

De Stichting Vrijheid Urmond heeft de afgelopen maanden foto’s, krantenberichten, informatie van vroegere bewoners uit die tijd verzameld en op basis daarvan een toegankelijke en goed leesbare uitgave samengesteld. Deze uitgave geeft daarmee een goed beeld van hoe een verdwenen en voor de historie belangrijk stukje Oud-Urmond er ooit uit heeft gezien en waarom het verdwenen is. De publicatie wordt tijdens het symposium gepresenteerd en is voor de prijs van 5 € verkrijgbaar

Passend binnen het onderwerp van het symposium hebben wij 2 gastsprekers uitgenodigd.

 – Wim Hendrix zal ingaan op oorzaak en gevolgen van het inzakken van Oud-Urmond.
 – Harry Strijkers zal ons iets meer vertellen over de familie die het Rederijkershuis bouwde, één van de meest monumentale afgebroken panden.
– Tijdens een intermezzo gaan we voor even nog iets verder terug in de tijd.
 In een donderpreek uit 1718 is te horen hoe de pastoor de bevolking van Urmond de les leest!

Lezingen en presentaties worden afgewisseld met korte muzikale intermezzo’s.
Deelname aan het symposium is gratis. De Protestantse Kerk biedt plaats aan circa 100 personen. Indien u het symposium wilt bijwonen, verzoeken wij u dat ons zo snel mogelijk te laten weten. Immers, vol is vol. U krijgt van ons een bevestiging als wij voor u een plaats hebben gereserveerd. U kunt uw komst aanmelden door

– een bericht te sturen naar info@vrijheidurmond.nl of
– beantwoording van deze mail via hmra.wijnands@kpnmail.nl of
– een telefoontje naar 0621400012

De Stichting Vrijheid Urmond hoopt u op 12 oktober as. te mogen begroeten.

Namens de Stichting Vrijheid Urmond,
Hein Wijnands, secretaris
Hoogaers 6
6129 NC Urmond
Tel. 0621400012

 

Lees meer

NIEUWS Ruimtelijk Plan Van Maas tot Bath (september 2018)

  • De initiatiegroep van Vrijheid Urmond en de Urmondse Monumenten Stichting, organiseerde op 8 januari 2018 een informatieve bijeenkomst om uiteindelijk tot een integraal ruimtelijk plan voor het bovengebied van De Bath te komen. De afgelopen maanden is druk overlegd met betrokken partijen. Op dit moment is de stand van zaken als volgt:.
    De gemeente Stein heeft ons, i.c. de Stichting Vrijheid Urmond, op 6 juni jl. een maximaal subsidie van 9300,- € exclusief in het vooruitzicht gesteld. Het subsidie is bedoeld ter bekostiging van het maken van een voorontwerp ruimtelijk plan voor het bovengebied De Bath. Vrijheid Urmond heeft op 6 augustus jl. het Buro Ruumte en Landschapsarchitekt Slijpen de opdracht gegeven om binnen enkele maanden een voorontwerp ruimtelijk plan voor De Bath te ontwikkelen. Na gereedkoming wordt het voorontwerp besproken met de omwonenden en belanghebbenden en daarna – met mede neming van gemaakte opmerkingen – aangeboden aan de gemeente. Het voorontwerp is de input voor een door de gemeente vast te stellen (ontwerp) ruimtelijk plan De Bath.
  • De waterwetvergunning in verband met de terug plaatsing van de Maasveertrap, ingediend door het Consortium Grensmaas bij het provinciale waterloket, is april jl. goedgekeurd. Verwachting is dat de veertrap in 2019 wordt terug geplaatst.
    – De door het Waterschap Limburg op twee plekken uit te voeren dijkversterkingen zijn voor het voorjaar van 2019 gepland.
  • Vrijheid Urmond organiseert op 12 oktober as. in de Protestantse Kerk een symposium met als titel ‘Het verdwenen stukje Urmond’. Aanvang 19.30 uur. Het verdwenen stukje Urmond gaat over de kaalslag van De Bath e.o. na 1950. Het merendeel van de woningen, aangetast door regelmatige wateroverlast, werd afgebroken. Op dezelfde plek werd een nieuwe (huidige) wijk gebouwd. Bezoek van het symposium is gratis. Aanmelding is wel noodzakelijk via info@vrijheidurmond.nl.
Lees meer

Het Schippershuis in Urmond

Biografie van een bijzonder huis in een historische omgeving

Het langverwachte boek over de bouwgeschiedenis van het Schippershuis, zijn bewoners en de wisselwerking tussen Schippershuis en Urmond in de loop van drie eeuwen zal  worden gepresenteerd tijdens de St. Leendertmarkt Urmond

Lees meer

Symposium

“Het verdwenen stukje Urmond”

Het symposium heeft als onderwerp de regelmatig terugkerende wateroverlast en verzakkingen tussen 1945 en 1960 in het dichtbij de Maas gelegen gebied van Oud-Urmond met kaalslag als gevolg. Tijdens het symposium zal de gelijknamige publicatie “Het verdwenen stukje Urmond” worden gepresenteerd.

Lees meer

Gebiedsvisie van Maas tot Bath

Komende tijd vinden op het bovengebied van De Bath langs de Maas in Urmond een aantal ruimtelijke aanpassingen plaats (2 dijkverstevingen door het Waterschap, terugplaatsing van de Naamse Veertrap door het Consortium Grensmaas en de herinrichting van speeltuin De Bath door de gemeente).

Lees meer

Festival 2019

Het tweejaarlijkse historisch festival wordt gehouden op zondag 16 juni 2019 en heeft als titel :

De Urmondse havenfeesten

De eerste voorbereidingen worden inmiddels getroffen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, vindt het festival plaats

Lees meer

Publicatie

“Het verdwenen stukje Urmond”

De vanaf 12 oktober a.s. beschikbare publicatie handelt over het wel en wee tussen 1945 en 1960 in de dichtbij de Maas gelegen Kloosterstraat, Urmonder Maasstraat en De Bath. Veel van de voor het vroegere welvarende “Guliks maashavenplaatsje Urmond” kenmerkende woningen en gebouwen werden als gevolg van de regelmatig

Lees meer