Toneel

De thema’s van de festivals en symposia van Vrijheid Urmond worden telkens verlevendigd met passende toneelstukjes en sketches. Daarbij worden gebeurtenissen uit het Urmondse maashavenverleden veelal op anekdotische wijze voor het voetlicht gebracht. Bijzonder is dat de regie en uitvoering in handen is van plaatselijke en regionale amateur-spelers. Ook de decors en kleding worden zijn…