Wie doet mee?

Samen de kloostertuin ’t Bath vormgeven. Bijeenkomst “van Maas tot De Bath” dinsdag 14 januari 2020, 19.30 uur, Terpkerk Urmond De gemeente Stein heeft de Urmondse Monumenten Stichting (UMS) en de Stichting Vrijheid Urmond (SVU) de mogelijkheid gegeven om een op een visie gebaseerd ontwerp-inrichtingsplan voor het gebied te ontwikkelen. De Bath is een gebied…

Archeoroute Urmond

Urmond gaat deel uitmaken van een route die langs archeologische vindplaatsen door heel Limburg leidt, De archeologische resten in deze Archeoroute Limburg liggen veelal verborgen onder onze voeten en worden gemarkeerd met een 2,2 meter hoge stalen speer. De speer in Urmond wordt geplaatst bij de vroegere havenkademuur.