Waar staan wij voor

De Stichting Vrijheid Urmond stelt zich ten doel de bekendheid en zichtbaarheid van het rijke historische verleden van Urmond te vergroten. Zij doet dit door

– het om de twee jaar organiseren van een groot openluchtfestival met toneel, muziek en aan de historie gelieerde attracties

– het uitgeven van publicaties over de Urmondse geschiedenis

– het organiseren van symposia over perioden en gebeurtenissen in de lokale en regionale geschiedenis

– het stimuleren van de herinrichting van het voormalig havengebied De Bath met het opnieuw laten terugkomen van een deel van de insteekhaven, het herplaatsen van de veertrappen, het markeren van de vroegere omwalling met poorten en rondelen en andere uit het verleden oproepende herinneringen.

Bijkomend doel is het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht van Urmond en het Maasdal door het rijke historische verleden van de Vrijheid Urmond uit te dragen en de inwoners en de verenigingen hierbij nauw te betrekken. Vrijheid Urmond zal voor de uitvoering ook samenwerking zoeken met de gemeenten aan de overkant van de Maas (Dilsen-Stokkem, Maasmechelen – Leut)

Achtergrond

Urmond, het huidige Oud-Urmond, wordt in historische bronnen voor het eerst genoemd in 1153. Tussen 1500 en 1800 was het een voor het hertogdom Gulik belangrijke havenplaats aan de Maas. Voor zover bekend had Urmond geen stadsrechten maar was het een “Vrijheid” zoals blijkt uit een document van 1595. Een “Vrijheid” had een lagere status dan stadsrechten maar leverde…

Lees meer

Organisatie

Het bestuur van Vrijheid Urmond is als volgt samengesteld: Paul Janssen, voorzitter, tel. 06 54994740 Hein Wijnands, secretaris, tel. 06 21400012 Ed Schaeken, penningmeester, 06 28291189

Lees meer

Toneel

De thema’s van de festivals en symposia van Vrijheid Urmond worden telkens verlevendigd met passende toneelstukjes en sketches. Daarbij worden gebeurtenissen uit het Urmondse maashavenverleden veelal op anekdotische wijze voor het voetlicht gebracht. Bijzonder is dat de regie en uitvoering in handen is van plaatselijke en regionale amateur-spelers. Ook de decors en kleding worden zijn…

Lees meer