HISTORISCH FESTIVAL VRIJHEID URMOND

Historisch festival vrijheid Urmond

Zondag 16 juni 2019 vond het Historisch Havenfestival Vrijheid Urmond plaats. De opening geschiedde met medewerking van de Stadssjötterie Sint Leendert en de Fanfare Sint Martinus. De toneelgroep Vrijheid Urmond voerde een wagenspel op. Verder waren er optredens van de Drumband Sint Martinus en vaandelzwaaiers. Scouting installeerde een “abseilbahn” De “ambachtengroep vroeger” toonde allerlei kleine…

Opening Maasveertrap

Op initiatief van Vrijheid Urmond werd de aloude veertrap aan de Maas een paar jaar geleden – voorafgaand aan werkzaamheden aan de Grensmaas – met behulp van vrijwilligers onder metersdik maasslib uitgegraven. Bij gelegenheid van het historisch festival Vrijheid Urmond op zondag 16 juni 2019 werd de veertrap weer in gebruik genomen. De trap is…

Achtergrond

Urmond, het huidige Oud-Urmond, wordt in historische bronnen voor het eerst genoemd in 1153. Tussen 1500 en 1800 was het een voor het hertogdom Gulik belangrijke havenplaats aan de Maas. Voor zover bekend had Urmond geen stadsrechten maar was het een “Vrijheid” zoals blijkt uit een document van 1595. Een “Vrijheid” had een lagere status dan stadsrechten maar leverde…

Toneel

De thema’s van de festivals en symposia van Vrijheid Urmond worden telkens verlevendigd met passende toneelstukjes en sketches. Daarbij worden gebeurtenissen uit het Urmondse maashavenverleden veelal op anekdotische wijze voor het voetlicht gebracht. Bijzonder is dat de regie en uitvoering in handen is van plaatselijke en regionale amateur-spelers. Ook de decors en kleding worden zijn…