Wie doet mee?

Samen de kloostertuin ’t Bath vormgeven. Bijeenkomst “van Maas tot De Bath” dinsdag 14 januari 2020, 19.30 uur, Terpkerk Urmond De gemeente Stein heeft de Urmondse Monumenten Stichting (UMS) en de Stichting Vrijheid Urmond (SVU) de mogelijkheid gegeven om een op een visie gebaseerd ontwerp-inrichtingsplan voor het gebied te ontwikkelen. De Bath is een gebied…

Archeoroute Urmond

Urmond gaat deel uitmaken van een route die langs archeologische vindplaatsen door heel Limburg leidt, De archeologische resten in deze Archeoroute Limburg liggen veelal verborgen onder onze voeten en worden gemarkeerd met een 2,2 meter hoge stalen speer. De speer in Urmond wordt geplaatst bij de vroegere havenkademuur.

HISTORISCH FESTIVAL VRIJHEID URMOND

Historisch festival vrijheid Urmond

Zondag 16 juni 2019 vond het Historisch Havenfestival Vrijheid Urmond plaats. De opening geschiedde met medewerking van de Stadssjötterie Sint Leendert en de Fanfare Sint Martinus. De toneelgroep Vrijheid Urmond voerde een wagenspel op. Verder waren er optredens van de Drumband Sint Martinus en vaandelzwaaiers. Scouting installeerde een “abseilbahn” De “ambachtengroep vroeger” toonde allerlei kleine…

Opening Maasveertrap

Op initiatief van Vrijheid Urmond werd de aloude veertrap aan de Maas een paar jaar geleden – voorafgaand aan werkzaamheden aan de Grensmaas – met behulp van vrijwilligers onder metersdik maasslib uitgegraven. Bij gelegenheid van het historisch festival Vrijheid Urmond op zondag 16 juni 2019 werd de veertrap weer in gebruik genomen. De trap is…