Achtergrond

Urmond, het huidige Oud-Urmond, wordt in historische bronnen voor het eerst genoemd in 1153. Tussen 1500 en 1800 was het een voor het hertogdom Gulik belangrijke havenplaats aan de Maas. Voor zover bekend had Urmond geen stadsrechten maar was het een “Vrijheid” zoals blijkt uit een document van 1595. Een “Vrijheid” had een lagere status dan stadsrechten maar leverde…

Toneel

De thema’s van de festivals en symposia van Vrijheid Urmond worden telkens verlevendigd met passende toneelstukjes en sketches. Daarbij worden gebeurtenissen uit het Urmondse maashavenverleden veelal op anekdotische wijze voor het voetlicht gebracht. Bijzonder is dat de regie en uitvoering in handen is van plaatselijke en regionale amateur-spelers. Ook de decors en kleding worden zijn…