Algemeen

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel de redactie zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De redactie ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Auteursrechten m.b.t. vrijheidurmond.nl

De redactie vrijheidurmond.nl behoudt zich het auteursrecht op de verstrekte informatie inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de redactie van vrijheidurmond.nl.

Link naar www…. sites:

Vrijheidurmond.nl bevat verschillende links naar andere sites. Het logo van vrijheidurmond.nl en de menubalk blijven bij een bezoek aan deze externe sites, in sommige gevallen, in beeld. De redactie vrijheidurmond.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Op deze website worden geen links geplaatst die ten nadelen werken voor Uermend.nl zelf. Hiermee bedoelen wij, dat wij geen reportages doorlinken naar uw eigen site van onderwerpen waarvan wij zelf ook een reportage gemaakt hebben.

E-mail:

De informatie die redactie per e-mail verstuurd is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Redactie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Veiligheid en virussen:

De website vrijheidurmond.nl wordt regelmatig gecontroleerd op virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet worden gegarandeerd. Deze website kan ook links bevatten naar andere sites. Redactie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van die websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een andere website die weer gelinkt is.