Waar komt het geld vandaan

Veel vrijwilligers stellen hun tijd en talenten ter beschikking om van Vrijheid Urmond iets moois en unieks te maken. Maar, zonder donaties, financiële sponsoring en/of sponsoring van materialen of middelen zijn dergelijke activiteiten niet te realiseren. In de achterliggende jaren zijn wij financieel ondersteund door de gemeente Stein, de RABO-bank Westelijke Mijnstreek en diverse ondernemers.

Heeft u suggesties voor sponsoring of wilt u zelf door sponsoring of donatie een bijdrage leveren? Geef het aan via CONTACT op deze site. 

Vanaf 1 november 2012 is de Stichting Vrijheid Urmond een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en de bijbehorende ANBI-beschikking is door de Belastingdienst verstrekt. Een ANBI kan gebruikmaken van een aantal belastingvoordelen, zoals:
– een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
– indien u als ondernemer of onderneming een ANBI sponsort kunt u uw sponsorbijdrage in aftrek brengen van de inkomsten- of vennootschapsbelasting;
– donateurs aan een ANBI mogen hun giften eveneens aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Onze sponsors