Laatste nieuws

Ruimtelijk Plan Van Maas tot Bath

De initiatiegroep van Vrijheid Urmond en de Urmondse Monumenten Stichting, organiseerde op 8 januari 2018 een informatieve bijeenkomst om uiteindelijk tot een integraal ruimtelijk plan voor het bovengebied van De Bath te komen. De afgelopen maanden is druk overlegd met betrokken partijen. Op dit moment is de stand van zaken als volgt :

Lees meer

Het Schippershuis in Urmond

Biografie van een bijzonder huis in een historische omgeving

Het langverwachte boek over de bouwgeschiedenis van het Schippershuis, zijn bewoners en de wisselwerking tussen Schippershuis en Urmond in de loop van drie eeuwen zal  worden gepresenteerd tijdens de St. Leendertmarkt Urmond

Lees meer

Symposium

“Het verdwenen stukje Oud-Urmond”

Het symposium heeft als onderwerp de regelmatig terugkerende wateroverlast en verzakkingen tussen 1945 en 1960 in het dichtbij de Maas gelegen gebied van Oud-Urmond met kaalslag als gevolg. Tijdens het symposium zal de gelijknamige publicatie “Het verdwenen stukje Urmond” worden gepresenteerd.

Lees meer

Gebiedsvisie van Maas tot Bath

Komende tijd vinden op het bovengebied van De Bath langs de Maas in Urmond een aantal ruimtelijke aanpassingen plaats (2 dijkverstevingen door het Waterschap, terugplaatsing van de Naamse Veertrap door het Consortium Grensmaas en de herinrichting van speeltuin De Bath door de gemeente).

Lees meer

Festival 2019

Het tweejaarlijkse historisch festival wordt gehouden op zondag 16 juni 2019 en heeft als titel :

De Urmondse havenfeesten

De eerste voorbereidingen worden inmiddels getroffen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, vindt het festival plaats

Lees meer

Publicatie

“Het verdwenen stukje Oud-Urmond”

De vanaf 12 oktober a.s. beschikbare publicatie handelt over het wel en wee tussen 1945 en 1960 in de dichtbij de Maas gelegen Kloosterstraat, Urmonder Maasstraat en De Bath. Veel van de voor het vroegere welvarende “Guliks maashavenplaatsje Urmond” kenmerkende woningen en gebouwen werden als gevolg van de regelmatig

Lees meer