Laatste nieuws

Symposium

“Het verdwenen stukje Oud-Urmond”

Het symposium heeft als onderwerp de regelmatig terugkerende wateroverlast en verzakkingen tussen 1945 en 1960 in het dichtbij de Maas gelegen gebied van Oud-Urmond met kaalslag als gevolg. Tijdens het symposium zal de gelijknamige publicatie “Het verdwenen stukje Urmond” worden gepresenteerd.

Lees meer

Gebiedsvisie van Maas tot Bath

Komende tijd vinden op het bovengebied van De Bath langs de Maas in Urmond een aantal ruimtelijke aanpassingen plaats (2 dijkverstevingen door het Waterschap, terugplaatsing van de Naamse Veertrap door het Consortium Grensmaas en de herinrichting van speeltuin De Bath door de gemeente).

Lees meer

Festival 2019

Het tweejaarlijkse historisch festival wordt gehouden op zondag 16 juni 2019 en heeft als titel :

De Urmondse havenfeesten

De eerste voorbereidingen worden inmiddels getroffen. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, vindt het festival plaats

Lees meer

Publicatie

“Het verdwenen stukje Oud-Urmond”

De vanaf 12 oktober a.s. beschikbare publicatie handelt over het wel en wee tussen 1945 en 1960 in de dichtbij de Maas gelegen Kloosterstraat, Urmonder Maasstraat en De Bath. Veel van de voor het vroegere welvarende “Guliks maashavenplaatsje Urmond” kenmerkende woningen en gebouwen werden als gevolg van de regelmatig

Lees meer